Odpowiedzi na często zadawane pytania

Jak się zapisać?

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Jak zapisać się do Academia Robotica? Zapisy - SMS pod numer 511-467-051  o treści: Imię i Nazwisko dziecka, wiek dziecka, dzień zajęć, (np. Jaś Kowalski, 10 lat, wtorek).
Wysłanie SMSa automatycznie powoduje zapisanie dziecka, oddzwaniamy tylko wtedy kiedy dziecko nie zostanie zakwalifikowane. Na kursie pokazowym STARTER  sprawdzimy do jakiej grupy najlepiej zapisać dziecko i wyjaśnimy osobiście jak wygląda cały proces edukacyjny. Podpisanie umowy i wpłatę za kurs dokonuje się zawsze na pierwszych zajęciach. 

Czy otrzymam potwierdzenie uczestnictwa w kursie na potrzeby stypendium? Tak nie ma z tym najmniejszego problemu wystarczy na zajęciach lub telefonicznie powiedzieć jakie informacje mają znaleźć się na zaświadczeniu. Minimalny czas oczekiwanie na wydanie zaświadczenia to 7 dni. Proszę brać to pod uwagę gdyby zaświadczenie było potrzebne z dnia na dzień. 

Co jeśli zrezygnuję z kursu w trakcie jego trwania? Nasi uczniowie liczą się z tym, że w żadnym przypadku nie zwracamy pieniędzy za zajęcia, w których nie wzięli lub nie wezmą udziału. 

Co w przypadku nieobecności na zajęciach z powodu długotrwałej choroby lub wyjazdu służbowego? W przypadku jednorazowej nieobecności w trakcie kursu (przypominamy kurs składa się z 5 spotkań) jest możliwość nadrobienia nieobecności w terminie warsztatów STARTER. 

Czy mogę dopisać się do istniejącej grupy w trakcie trwania kursu? Jeśli grupa nie będzie przekraczać 14 osób i trener wyrazi zgodę, możesz dołączyć do zajęć praktycznie w każdej chwili. W przeciwnym razie, możemy zaproponować Ci zajęcia indywidualne w celu nadrobienia zaległości. Jeśli natomiast planujesz rozpocząć naukę od podstaw, masz dwie możliwości: poczekać na utworzenie nowej grupy początkującej lub zapisać się na lekcje indywidualne.

Czy jako rodzic mogę dowiadywać się na bieżąco o postępach w nauce mojego dziecka? Oczywiście, takiej informacji udzieli osobiście, po każdych zajęciach trener.
 
Czy podane ceny są cenami netto, czy brutto? W naszych cennikach widnieją ceny netto. Aktualnie obowiązująca stawka VAT zgodnie z ustawą to "zwolniony".

Zapisz się już dziś na nasze najlepsze kursy programowania w Python!